LA VANGUARDIA: A December full of art galleries. Lin Mo

Antúnez, Laia "Un desembre de galeries" ("A December full of galleries. Lin Mo") La Vanguardia, (8 de diciembre de 2017), Art, p. 20, il. color

 

See full article