LA VANGUARDIA: Art critic. Too many speeches

Bufill, Juan,  "Crítica de arte. Demasiados discursos" ("Art critic. Too many speeches") La Vanguardia, (26 March 2017), Dinero, p. 15, il. color

 

See full article